Harmonogram

  • Szkolenia: 17.01.2019 oraz 24.01.2019
  • Okres składania wniosków: 2.01.2019 – 31.01.2019
  • Ocena wniosków: 01.02.2019 15.02.2019
  • Rozliczenie przyznanych środków: do 14 dni od zakończenia projektu, nie później niż 30.11.2019
  • Przedłużenie rozliczenia: do 15.12.2019