Szkolenie

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą procedury grantowej.

______________________________________________________________________________

Wszystkich studentów zainteresowanych realizacją projektu w ramach Grantów Rektora UŚ dla najlepszych studentów zapraszamy na spotkania informacyjne.

Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje dotyczące m.in. możliwości wydatkowania środków, procedur obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim oraz kwestie związane z prawidłowym rozliczeniem grantu.

Terminy spotkań:

17 stycznia 2019 r. godz. 15.00, Studencka Strefa Aktywności (rektorat), pok. 133
24 stycznia 2019 r. godz. 15.00, Studencka Strefa Aktywności (rektorat), pok. 133