Zamiana kosztorysu

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przyznanej kwoty, student może ubiegać się o zmianę poszczególnych pozycji kosztorysu tj:

  • Zwiększenie/zmniejszenie wysokości poszczególnych pozycji
  • usunięcie/dodanie kosztu
  • zmianę przeznaczenia środków

Wszystkie powyższe zmiany mogą zostać dokonanie po uzyskaniu zgody prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, Prorektora ds. kształcenia i studentów. W celu uzyskania zgody należy sformułować wniosek z podaniem przyczyn, skutków i zakresu zmian w kosztorysie, oraz wraz z załącznikiem nr 6 złożyć w Centrum Obsługi Studentów (Rektorat, pok. 127). Wniosek musi zostać zaopiniowany przez opiekuna studenta.

zał. nr 6 Korekta kosztorysu.