Rozliczenie Grantu

Granty Rektora należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu, z zaznaczeniem, że ostateczny termin realizacji projektów upływa z dniem 15 listopada 2019 r.

W celu rozliczenia Grantów należy złożyć do Centrum Obsługi Studentów (ul. Bankowa 12, parter, pokój 127) rozliczenia finansowe i merytoryczne w wersji papierowej. Dodatkowo sprawozdanie merytoryczne należy wysłać w formacie edytowalnym na adres mailowy: grantyrektora@us.edu.pl

Sprawozdania należy składać zgodnie z poniższym wzorem:

zał. nr 4 Sprawozdanie finansowe.

zał. nr 5 Sprawozdanie merytoryczne.