Aktualności

Nabór wniosków II edycji Grantów Rektora UŚ zakończony! Studenci wnioskowali o dofinansowanie 55 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 230 000 złotych.  Więcej o wynikach tegorocznej edycji oraz rezultatach nagrodzonych projektów już niebawem!
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.
______________________________________________________________________________

Z przyjemnością informujemy, że ruszyła kolejna edycja Grantów Rektora UŚ dla najlepszych studentów! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie oraz do składania wniosków.